Global Management Challenge Krok po Kroku

Jak wygląda Global Management Challenge z perspektywy graczy? Przechodząc krok po kroku, kurs GMC jest następujący:

  • 1) Runda zaczyna się od losowego rozmieszczenia zespołów w grupach, każda grupa składa się z maksymalnie 8 zespołów.
  • 2) Każdy zespół otrzymuje historię firmy zawierającą informacje o ostatnich 5 kwartałach firmy, którą zawodnicy przejęli i zarządzają.
  • 3) Gracze analizują firmę, wybierają strategię i kalkulują wyniki różnych decyzji.
  • 4) Zespoły implementują swoją strategię w postaci decyzji wprowadzając je do formularza internetowego stworzonego przez organizatorów Global Management Challenge. Przyjmują postępowanie z marketingiem, produkcją, zasobami ludzkimi i konfrontują swoje decyzje z wynikami firmy i ich księgowaniem.
  • 5) Następnie formularze są wysyłane do systemu Global Management Challenge i analizowane w odniesieniu do wszystkich zespołów w grupie. System generuje raport dla Zarządu każdego z zespołów, który podsumowuje wszystkie podjęte decyzje i ich wyniki.
  • 6) Ta sama procedura jest powtarzana pięć razy i zespół z największą wartością akcji w ostatnim kwartale wygrywa.
  • Nie ma znaczenia, jaka jest wartość akcji w trakcie poprzedzających czterech kwartałów, gdyż należy ją zoptymalizować na sam koniec.
Jeśli chcecie wiedzieć więcej o strategii dającej sukces w zawodach oraz poznać kilka wskazówek, możecie odwiedzić GMCHelper – stronę o Global Management Challenge z aplikacjami, raportami i podręcznikami, które pomogą Wam osiągnąć sukces.

To jest tylko krótki przegląd kursu GMC. Więcej na temat tego procesu możecie znaleźć w naszej relacji. Jeśli chcielibyście zapytać o coś więcej, odpowiem wam w komentarzach.

Submit a Comment