GMC vs. Rzeczywistość

Global Management Challenge (GMC) jest symulacją ekonomiczną rynku, gdzie firmy prowadzone przez studentów współzawodniczą w zarządzaniu strategicznym firmą w celu osiągnięcia najwyższej wartości akcji. Całe zawody prowadzone są w sposób elektroniczny, a decyzje współzawoniczących zespołów są oceniane przez specjalną aplikację.

Jeśli chcecie wiedzieć więcej o strategii dającej sukces w zawodach oraz poznać kilka wskazówek, możecie odwiedzić GMCHelper – stronę o Global Management Challenge z aplikacjami, raportami i podręcznikami, które pomogą Wam osiągnąć sukces.

Na pierwszy rzut oka wydawać by się mogło, że Global Management Challenge jest tylko „grą komputerową“, która nie ma związku z rzeczywistym światem. Prawdziwi menedżerowie nie siedzą za swoimi komputerami i nie zarządzają firmą wprowadzając liczby do formularzy. Jakkolwiek uczestnicy GMC nie grają przeciwko komputerowi, ale przeciwko innym uczestnikom i przez podejmowane decyzje wpływają na siebie nawzajem. Jest więcej rzeczy, o których należy wspomnieć w ramach Global Management Challenge.

Studiowanie Elementów Prowadzonego Biznesu

Studenci muszą poznać firmę, którą zarządzają w zawodach tak dobrze, jakby to było w realnym świecie. Widzimy w GMC klasyczne elementy firmy (marketing, produkcja, księgowość i finanse itp.). Zdobycie wiedzy, że takie elementy istnieją i próba wpływania na nie, są niewystarczające aby osiągnąć sukces. Każdy musi poznać, jak one działają i jak je przewidywać. Jak dokładnie właściwości produktu wpływają na jego zapotrzebowanie? W jaki sposób zmiany wpłyną na wydatki? Jakie ładowności potrzebuje firma dla wymaganej liczby produktów i jak je zabezpieczyć? Jak te rzeczy przewidzieć? To tylko część pytań, na które zespoły muszą odpowiedzieć.

Zawodnicy mają około 50 stron w miarę zwięzłego podręcznika pozwalającego im przestudiować podstawy Global Management Challenge. Ale tam ciągle nie ma ważnych informacji. Zawiera on zasady ale brakuje specyficznych wielkości i przykładów. Zespoły zmuszane są do radzenia sobie z niewystarczającą informacją i robienia ich własnych analiz i ustalania strategii. W tym miejscu pojawia się problem – co konkretnie analizować? Organizatorzy GMC nie dają żadnych danych, na których zespoły mogłyby zbudować swoje analizy, więc zawodnicy muszą szukać tego gdzieś indziej – kontaktować się z krajowymi i zagranicznymi zespołami i podzielić doświadczeniem i zdobytą informacją.

Analiza Obecnego Stanu Firmy i Planowanie

Po tym, jak zawodnicy otrzymają historię firmy za ostatnie 5 kwartałów, trzeba to przeanalizować i rozważyć przyszłe możliwości. Księgowość jest tak szczegółowo monitorowana, jak w rzeczywistości; tak samo ważne wskaźniki; efektywność produkcji oraz operacje logistyczne są analizowane itp. W ramach współzawodnictwa należy ocenić, jak sobie firma radzi z działalnością związaną z badaniami i rozwojem oraz które rynki są atrakcyjne, a które nie. Każdy może używać zwykłych procedur zarządzania strategicznego w ramach wykonywanych analiz w Global Management Challenge – takich, jak analiza SWOT, macierz GE, ustalanie celów, ocena różnych strategii (cena versus jakość), analiza kosztów i benefitów, itp.

Wprowadzanie Strategii

Analiza nie jest jedyną ważną czynnością, jest nią również implementacja sugerowanej strategii, gdyż istnieje wiele dróg do osiągnięcia tego samego celu. Istotne jest również oszacowanie zachowania konkurencji. Zła implementacja dobrze zamierzonych procesów może spowodować kłopoty w firmie. Istotne jest aby obliczać różne decyzje i cały czas szukać optymalnej.

Identyfikacja Kluczowych Działań Biznesowych i Możliwości

W Global Management Challenge są 3 rynki i 3 produkty. Oznacza to, że jest 9 możliwych kombinacji dostępnych, jakkolwiek decyzje co do różnią się w pewnym stopniu. Poszczególne produkty mają trochę inną charakterystykę (dla przykładu elastyczność cenową) i to samo dotyczy poszczególnych rynków (różne efekty reklamy na rynkach EU, NAFTA oraz w Internecie). Występują również w GMC wpływy makroekonomiczne i niektóre rynki mogą stać się nagle atrakcyjne (dla przykładu wpływ kursów wymiany na zamówienia).

Walka z konkurencją oferuje dalsze możliwości. Pierwotnie skazane na porażkę rynki mogą stać się atrakcyjne, gdy opuści je konkurencja. Te same czynniki są monitorowane i używane również w rzeczywistości.

Tworzenie Modelu Ekonomicznego

Drużyna, która zamierza zająć pierwsze miejsce w Global Management Challenge musi być zdolna uwzględnić zmienne w symulacji. Obejmuje to co najmniej prosty model księgowości oraz marketingowy model predykcji zamówień rozważając wszystkie wpływy.

Zawodnicy mogą mieć bardzo skomplikowane narzędzia do swojej dyspozycji na bardziej zaawansowanych etapach zawodów, to pozwala im przewidywać wpływ konkurencji lub wyznaczać udziały w całej grupie. Przy odpowiednim wysiłku jest możliwe utworzyć skomplikowany model ekonomiczny, który będzie symulował całą firmę i optymalizował częściowe decyzje. Przy naprawdę wielkim wysiłku możecie nawet zduplikować cały model symulacyjny, co jak usłyszałem zostało zrobione w Rosji.

To samo można zauważyć w rzeczywistej ekonomii – bardzo skomplikowane modele i narzędzia są tworzone aby symulować rzeczywiste środowisko. Zatem, zawody mogą dostarczyć bardzo dobrą praktykę w robieniu tego oraz przeprowadzania burzy mózgów na ten temat.

Konkurujące Zespoły

Zgodnie z zasadami Global Management Challenge zespoły składają się z 3-5 osób. W związku z tym, że maksymalna liczba graczy w zespole jest ograniczona, również ograniczone są możliwości zespołu. Inne osoby mogą się dołączyć ale nie jest to stosowaną praktyką, gdyż ci ludzie nie mogą niczego zyskać i nie będą zmotywowani tak, jak są zawodnicy

Zawodnicy mają ograniczony czas, który mogą poświęcić na swoją pracę. Ten czynnik odgrywa dużą rolę w zawodach, gdyż analizy są ekstremalnie trudne i pochłaniają dużo czasu.

Skład zespołu jest kolejnym ważnym czynnikiem. Tak samo, jak w rzeczywistości. Możecie zająć tylko 5 stanowisk i w związku z tym ważnym jest rozważenie, kto zostanie częścią zespołu, jakie umiejętności ta osoba przyniesie, itp. Szczególne wymagania odnoszą się do lidera zespołu, który musi koordynować pozostałych członków zespołu.

Organizacja Pracy

Z organizacyjnego punktu widzenia Global Management Challenge dostarcza wiele opcji, jak rozdystrybuować pracę w zespole. Większość początkujących próbuje rozdzielić pracę do poszczególnych „departamentów firmy“: do marketingu, produkcji, zasobów ludzkich i departamentu finansowego. Nie jest to złe podejście, jeśli uda się skoordynować umiejętności poszczególnych członków zespołu i stworzyć zwartą jednostkę

W przypadku naszego zespołu zostało to ułożone w ten sposób, że każdy wiedział wszystko o symulacji. Było możliwe przypisać konkretne zadania w takim środowisku, w którym osoby wykazywały się własną inicjatywą. Osoba z umiejętnością programowania i analizy była zdolna znaleźć ważne zmienne w systemie pomimo faktu, że początkowo miała kontrolować zasoby ludzkie itp. Było też możliwe przydzielić zadania w zależności od tego, jak bardzo czasochłonne one były i jak dużo czasu wolnego miał każdy z członków zespołu.

W Global Management Challenge możecie użyć klasycznego procesu planowania pracy, jego implementacji oraz następstw. Pożądane jest aby każdy miał dostęp do wszystkiego i mógł wnieść swoje pomysły, co posunie zespół do przodu.

Podejmowanie Decyzji

Doświadczenie z zawodów jest bezcenne kiedy przychodzi do podejmowania decyzji. Krajowe i międzynarodowe rundy finałowe Global Management Challenge odbywające się w ciągu jednego dnia są wyjątkowo korzystne. Wielka liczba (nawet kilkaset) decyzji, które muszą być podjęte w ciągu kilku godzin i mogą mieć daleko idący wpływ. Gdy coś pójdzie źle jest potrzeba znaleźć rozwiązanie w liczących się minut.

W finałach są ekstremalnie stresujące warunki i każda minuta jest bezcenna. Wszystko co nie jest istotne należy odłożyć na bok. Wymagana jest pełna koncentracja przez cały czas przerywana jedynie krótkimi przerwami. Efektywność pracy w finałach GMC oraz zaangażowanie są porównywalne do osiągów najlepszych sportowców. Jedyną rzeczą, która się liczy na końcu jest to, który z 40000 zespołów z całego świata zostanie najlepszy.

Wniosek

Wkład GMC w praktyczne umiejętności najlepszych uczestników jest niezaprzeczalny. Wygrana w rundzie krajowej i sukces w międzynarodowych finałach oznacza nie tylko bycie świetnym w tym co powyżej opisane o Global Management Challenge, ale również w realnym świecie.

 

Proszę podziel się swoją opinią na temat praktycznego wpływu Global Management Challenge w komentarzach. Jak zmieniły Cię zawody? Jak Ci pomogły?

Submit a Comment