Materiały i Dokumenty do Global Management Challenge

Wszystkie zespoły biorące udział w Global Management Challenge mają dostęp do następujących dokumentów:

Podręcznik do Gry Global Management Challenge

Podręcznik do Global Management Challenge, opisuje jak działa cała symulacja. Opisuje firmę, wszystkie jej aspekty, wpływ poszczególnych decyzji na wyniki. Tego podręcznika możecie głównie użyć do:

  • Budowy pierwszych modeli wspierających Wasze decyzje (kalkulacja wartości księgowych, częściowa kalkulacja zasobów produkcyjnych i ludzkich) – te modele, jeśli są zrobione zgodnie z podręcznikiem, są dokładne
  • Oceny postępów symulacji GMC w odniesieniu do wartości akcji, marketingu, itp. – wprowadzonych do modeli, jako zgrubne oszacowania. Podręcznik nie daje dokładnych liczb i istnieje potrzeba zrobienia własnej analizy.

Podręcznik do gry Global Management Challenge jest podstawowym dokumentem i każdy z zawodników powinien przeczytać go dokładnie kilka razy przed przystąpieniem do zawodów. Bez jego gruntownego przestudiowania nie ma możliwości, żeby zawodnik był zdolny prezentować swoje pomysły i założenia w trakcie zawodów.

Historia Firmy

Historia firmy jest prezentowana zawodnikom Global Management Challenge zawsze na początku nowej rundy. Historia zawiera 5 raportów dla Zarządu wygenerowanych przez komputer. Wszystkie zespoły otrzymują ten sam raport GMC w danej rundzie i całkowicie od nich zależy, jak będą dalej zarządzać firmą.

To, co możesz wyciągnąć z historycznych raportów Global Management Challenge aby móc przewidzieć przyszłość firmy:

  • Postępy w zamówieniach i ich fluktuacja pomiędzy kwartałami
  • Ustawienie badań i rozwoju (B+R) w danym scenariuszu
  • Możliwe postępy wskaźników makroekonomicznych (trend nie koniecznie pozostanie taki sam)
  • Budżet i możliwości produkcyjne firmy wskazujące, jakie działania inne zespoły w grupie będą musiały podjąć

Arkusz Decyzyjny

Arkusz decyzyjny Global Management Challenge jest internetowym formularzem, do którego zespoły wprowadzają swoje decyzje; lub aplikacją dostarczoną na pendrive’ach podczas finałów. Wprowadzone dane są zgodne z wielkościami w raportach zarządczych znajdującymi się w lewej części arkusza.

Raport dla Zarządu Global Management Challenge

Raport dla Zarządu jest plikiem Excel’a zawierającym dwie strony. Jest generowany przez komputer zawsze po podjętej decyzji i odnosi się do właśnie zakończonego kwartału. Pierwszy arkusz zawiera podjęte decyzje i ich wpływ na produkcję, zasoby ludzkie, sprzedaż, logistykę i dystrybucję. Drugi arkusz raportu w Global Management Challenge zawiera sprawozdanie finansowe, rachunek zysków i strat, bilans i sprawozdanie o przepływach finansowych. Możecie tam również znaleźć informacje o wartości akcji, udziałach rynkowych czy inne płatne biznesowe informacje. Zawiera również makroekonomiczne wskaźniki i wiadomości ze świata.

Jeśli chcecie wiedzieć więcej o strategii dającej sukces w zawodach oraz poznać kilka wskazówek, możecie odwiedzić GMCHelper – stronę o Global Management Challenge z aplikacjami, raportami i podręcznikami, które pomogą Wam osiągnąć sukces.

Możecie pytać o więcej szczegółów dotyczących tego tematu w komentarzach.

Submit a Comment